Koruyucu Sağlık Ve Sağlığın Geliştirilmesine Yönelik Etkinlikler
15 Ağustos 2023

KORUYUCU SAĞLIK VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ETKİNLİKLER

Sağlığı geliştirme, hem bireylerin hem de sivil toplum kuruluşların, kamu kurum ve kuruluşlarının, bireyin ve toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek için birlikte çaba göstererek toplumsal farkındalık yarattığı bir süreçtir.
Sağlığı geliştirmenin 5 önemli eylem alanı vardır.
1- Sağlıklı halk politikası oluşturmak,
2- Sağlık için destekleyici ortamlar oluşturmak,
3- Sağlık için topluluk eylemini güçlendirmek,
4- Kişisel becerileri geliştirmek,
5- Sağlık hizmetlerinin yeniden yönlendirmek.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmak amacıyla halk sağlığı haftasında Hastanemizde açılan stantlarda Diyabet, Hipertansiyon, KOAH, Yeterli ve Dengeli Beslenme, Fiziksel Aktivite, Obezite, Sigara Bırakma, El hijyeni gibi  sağlıkla ilgili konularda halkımıza bilgi ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.