Akılcı ilaç kullanımı
11 Kasım 2019

AKILCI İLAÇ KULLANIM POLİTİKAMIZ
Hastanemiz tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini yürütürken;
•    Doğru tanıya dayanan
•    Bireysel farklılıklarda dikkate alınarak uygun ilacın, uygun yoldan, uygun doz ve sürede verildiği,
•    İlaç kullanımı etkinliğinin ve hasta uyumunun sürekli değerlendirildiği,
•    İlaç kullanımında ortaya çıkan istenmeyen yan etkilerin izlendiği ve bildiriminin yapıldığı,
•    Birden çok ilacın kullanıldığı durumlarda ilaç etkileşimlerin kullanım öncesinde değerlendirildiği, ilaç kullanım esnasında ve sonrasında izlendiği,
•    Alternatif tedavi planlarının uygulanabilirliği ve maliyetleri dikkate alınarak seçim yapıldığı,
•    Hasta ihtiyaçlarını ve kısıtlı kaynakların kullanımı optimum bir şekilde dengeleyen bir anlayışı,
Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm çalışan ve hastalarımıza eğitimler ve görsel araçlar vasıtası ile kazandırmak ve davranış değişikliği oluşturmaktır.
Hasta olduğunuz zaman, kendi kendinize ilaç kullanmayın.
Önce hekiminize başvurun.
Hekiminizin önerdiği ilaçları, belirlenen süre ve miktarda kullanın.
  İlacımı nasıl doğru kullanırım?
•    İlaçları yalnızca hekiminizin gerekli görmesi durumunda ve reçeteli olarak kullanın.
•    Hekiminize giderken, kullandığınız ilaçları ve önceki tedavi bilgilerinizi yanınızda bulundurun
•    Hekiminizin bilgisi olmadan başka ilaçlara veya tedavi seçeneklerine başvurmayın.
•    Tedaviye başlandıktan sonra gelişen yakınmanızın ilaca bağlı olabileceğini aklınızda bulundurun.
•    İlaçlarınız hakkında birlikte yaşadığınız yakınlarınızı bilgilendirin.
•    Hekiminizin ilaç dışı önerilerini dikkate alın.