Temel İlke ve Değerlerimiz
22 Ağustos 2023

  TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

HASTA ODAKLILIK:Hastalarımızın memnuniyeti bulunma nedenimizdir

ÇALIŞAN ODAKLILIK: En değerli kaynağımız çalışanlarımızdır.

SORUMLULUK:Zamanı en verimli şekilde kullanmak

SAYGI: Tüm görüşlere, fikirlere, inançlara ve değerlere saygı göstermek

SÜREKLİ GELİŞME:Bugünün dünden daha iyi olmasını sağlamak için çalışılması

EKİP ÇALIŞMASI : Birbirimizi tamamlayan bir bütünün  parçaları olduğumuza inanmak

DÜRÜSTLÜK: Samimiyet