Sağlıklı Yaş Alma Merkezi
28 Mart 2024


 Sağlıklı Yaş Alma Merkezi 
 

80 yaş ve üzeri bireylerin; Sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, Evinde ve yerinde tıbbi bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi ile desteklenmesi, Tıbbi izleminin yapılması, gerektiğinde uzaktan sağlık hizmeti ile muayene ve danışmanlık hizmetinin verilmesi, İhtiyaç duydukları hizmetleri sunan branşlar için sağlık tesisindeki randevularının ayarlanması, Sağlık tesisine gelmesi durumunda bireye işlemleri sırasında refakat edilmesi, Kendi imkanları ile sağlık tesisine ulaşamayacak durumda olan 80 yaş ve üstünde bireylerin sağlık tesisine naklinin koordine edilmesi amacıyla oluşturulan birimlerdir.

Sağlık ekipleri 80 yaş ve üstündeki bireyler için kendisine/ ailesine ulaşır. Randevu planlanır ve randevu günü birey yerinde ziyaret edilir. YAŞAM ekipleri, yaşlı bireyi bir başkasının yardımına ihtiyaç duyması ve mevcut sağlık durumuna göre hem yerinde hem de uzaktan sağlık hizmeti ile değerlendirir. Yaşlı bireyin bir başkasının yardımına ihtiyaç duyması halinde en az ayda bir kez, bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadığının belirlenmesi ancak mevcut sağlık durumundaki izlem için en az üç ayda bir kez değerlendirme yapar. Gerekli görülmesi halinde ek değerlendirmeler için ziyaret veya görüşme yapılır.