Kalite Politikası
18 Nisan 2024

  T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kınık Devlet Hastanesi
KALİTE POLİTİKASI
 
  • Sağlıkta Kalite Standartlarına ve Verimlilik anlayışına uygun sağlık hizmeti sunmak.
  • Kurumumuza başvuran tüm hastalarımızın eşit, zamanında, adil, etkin ve verimli sağlık  hizmeti almalarını sağlamak.
  • Hasta ve çalışan haklarını göz önünde bulundurarak, kalite yönetim sistemi çerçevesinde, yasa ve yönetmeliklere bağlı, çalışanlarıyla sürekli iyileştiren, güven duyulan, kaliteli ve hasta odaklı sağlık hizmeti sunmak. Bu amaç doğrultusunda, tıbbi hizmetleri, belli standartlarda sunmayı hedeflemek.
  • Sağlıklı bir yaşam sürdürmek konusunda toplumu bilinçlendirmeye çalışmak, tıbbi hizmet çatısını sürdürmek ve geliştirmek için, sürekli olarak çalışanlarını eğitmek.
  • Çalışanlarımızın bilgi ve becerisini artırmaya yönelik sürekli hizmet içi eğitimler  vermek.
  • Hasta hakları mevzuatına esas alarak hastanemizde sunmuş olduğumuz hizmetlerde hasta ve hasta yakınının süreçlere katılımın sağlamak, dilek öneri ve şikayetlerini değerlendirerek hasta memnuniyetini artırmak.
  • Personelin çözümün bir parçası olduğu anlayışını tüm çalışanlara benimsetmek.
  • Kurumumuzda uyguladığımız Risk Analiziyle, sadece gerçekleşen problemleri değil,  potansiyel problemleri gerçekleşmeden çözen bir anlayışa sahip olmak.
  • Kalite hedeflerimizin oluşturulması ve düzenli olarak gözden geçirilmesi için çalışmak.
  • Kalite yönetim sisteminin şartlarının yerine getirilmesini ve sürekliliğin sağlanması için  çalışmak.
  Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.