Evde Sağlık Hizmetleri
11 Mart 2022

NASIL VE NE ZAMAN EVDE SAĞLIK HİZMETİ ALABİLİRSİNİZ?
Sağlık Bakanlığı üzerinden evde sağlık hizmetinden yararlanmak için 444 3833 numaralı
telefon aranıp hasta için sistemde kayıt oluşturulur. Bunun ardından aile hekimi ve yardımcı
sağlık personeli ilk değerlendirme ve evde bakım planının yapılması için ev ziyaretinde
bulunmaktadır.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NELERİ KAPSAR

Evde sağlık hizmetleri biriminin görevi hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili
dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin
bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi sağlık ve rehabilitasyon
hizmetlerinin verilmesi, ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla
uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve
malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin
evde sağlık sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve sağlık süreçleri ile ilgili
bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların
doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin
verilmesini kapsar.

Evde bakım hizmetlerinde bir doktor iki hemşire görevlidir.

İrtibat ve randevu için Evde Sağlık Hizmetleri iletişim Tel: 444 38 33